Lokalt producerad solel

Lokalt producerad solel blir allt mer populärt, både när det gäller mindre solcellsanläggningar på tak för den som vill producera el till en fastighet och större solparker med möjlighet att sälja elen till elnätet.

Solel är en välbeprövad teknik, och solenergi med minst 30 års livslängd blir som regel alltid lönsamt. Bäst blir det om man bygger stora solcellsanläggningar från 100 kiloWattpeak (toppeffekten som solpanelen kan generera, förkortas kWp) på tak och större solparker från ungefär 10 MWp. Då får du bäst avkastning och lönsamhet.

Länsstyrelsen har en tydlig tillståndsprocess som ska följas, och det behöver finnas goda förutsättningar för anslutning till elnätet. Greenergy hjälper er att säkerställa att ni har de förutsättningar som krävs samt att lönsamhetskalkylen ser bra ut. Själva arbetet med att anlägga solparken går därefter relativt snabbt – vi tar er genom hela processen.

slider_solel