Geoenergi

Geoenergi utgörs i huvudsak av solenergi som passivt lagras i mark, berg och grundvatten. Solenergin når – tack vare direktinstrålning, nederbörd och vind – några hundra meter i marken. Cirka 10–15 meter eller längre ner i marken är nämligen temperaturen jämn under året, och på ungefär samma nivå som luftens årsmedeltemperatur.

Ju längre ner vi kommer ser vi oftast en gradvis ökning av temperaturen genom värme från jordens inre – så kallad geotermisk värme. I Sverige ökar temperaturen i marken med cirka 1–2 grader per hundra meters djup. Vi utvinner geoenergi både för att värma och kyla byggnader genom att borra hål på cirka 200–350 meters djup. När vi under vinterhalvåret utvinner värme, kyls marken något för att under sommaren åter värmas upp i samband med att kyla levereras men även med hjälp av bland annat överskottsvärme och solvärme.

Tekniska Verken 1 (Medium)