Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Vi lagrar dina personuppgifter - det vill säga alla de uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. Det kan vara personnummer eller namn i kombination med adress.

Ändamål med insamlingen?

Vi vill använda personuppgifter för att kunna optimera våra tjänster och utföra de åtaganden som erbjuds på hemsidan.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Tillgång och besked kan du få i ett så kallat registerutdrag, kontakta ansvarig.

Så raderar eller rättar du information

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, eller rättas. Kontakta ansvarig.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta personuppgiftsansvarig för att användningsbegränsa eller återkalla ditt samtycke.

Period som uppgifterna lagras

Personuppgifter lagras i 3 år

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Nils Grunditz, VD. Maila på nils.grunditz@bengtdahlgren.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna

Bengt Dahlgren AB

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Denna webbplats driftas och underhålls av The Generation Webbyrå i Stockholm. Vid förekomst av personuppgifter hanteras dessa tekniskt i företagets serverhallar med fysisk lokalisering i Stockholm. Webbplatsen patchas och underhålls dagligen i enligt med gängse webbstandard för att kontinuerligt hålla högsta möjliga säkerhetsnivå.