Drone panorama over Stockholm at night
Bakgrund Greenergy hemsida utan text

Vi sänker din fastighets energikostnader och klimatpåverkan

Tillsammans med fonden SEB Nordic Energy erbjuder Greenergy fastighetsägare att finansiera, bygga och drifta lokal bergvärme och solkraft i direkt anslutning till era fastigheter. Energianläggningarna ägs av SEB Nordic Energy och ert enda åtagande är att köpa energin som en ren tjänst från vår fullservice-lösning.

Ni förbättrar er fastighets driftnetto och fastighetsvärde med minimal ekonomisk risk utan att behöva hantera driften. Samtidigt som ni bidrar till klimat- och energiomställningen.

Kontakta oss Om oss

Vårt erbjudande

Vårt åtagande

Vi finansierar och förser er med förnybar energi till ett attraktivt och konkurrenskraftigt pris.

Vi hjälper er genom hela byggprocessen, från projektidé till förvaltning och drift.

Vi levererar den energi ni behöver som en ren tjänst – ni slipper investera pengar, tid och kompetens i sådant som inte hör till kärnverksamheten.

Vi skräddarsyr avtalsupplägget utifrån kundens önskemål – från leasing med avbetalning till renodlat ”energi som en tjänst”.

Ert åtagande

Att köpa lokalproducerad, förnybar energi av SEB Nordic Energy som en tjänst till en fast månadskostnad som inkluderar drift och reinvesteringar.

Ekonomiska risker och driftsfrågor förknippade med ägandet av energianläggningen ligger därmed inte hos kunden, utan hos Greenergy och SEB-fonden.

Vid behov finns möjlighet att köpa ut anläggningen under eller efter avtalstiden.

Tekniska Verken 1
Energiklassning 2023-01-05

Samarbeta med oss för en kostnadseffektiv klimat- och energiomställning 

EU:s klimatlag fastställer att EU:s utsläpp ska minska med minst 55 procent till år 2030 och att EU ska uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Detta påverkar alla fastighetsägare i olika utsträckning.

Greenergy har direkttillgång till Bengt Dahlgren-koncernens samlade konsultkompetens, som levererar hög kvalitet och plockar bort fördyrande mellanhänder. Vi erbjuder ett gynnsamt upplägg som minimerar er exponering för ökande energipriser samtidigt som vi sänker era energikostnader, förbättrar driftnetto och ökar fastighetsvärdet.

Greenergy analyserar hur våra energianläggningar hjälper er att leva upp till EU-taxonomin, klimatdeklarationer och andra styrmedel för klimat- och energimålen.

Vi låser inte fast er i tvingande avtal – ni har alltid option på att köpa ut anläggningen i förtid eller att ta över anläggningen efter avtalstiden.

Det finns inga dolda avgifter – en fast månadskostnad inkluderar drift, reinvesteringar och alla andra kostnader. Vi jobbar helt transparent.

Läs mer om våra projektfaser

Nyheter/aktuella händelser

Nyheter
5 januari, 2023

Energinyheter skriver om Greenergy och samarbetet med SEB

Nils Grunditz
Ur artikeln på Energinyheter.se: Greenergy, dotterbolag till teknikkonsultbolaget Bengt Dahlgren, har...
01.slider_nyhet_lansering
Blogg
Nyheter
13 juni, 2022

Greenergy och SEB startar samarbete för grön energi

Nils Grunditz
Greenergy och SEB Investment Management har startat ett samarbete för att bygga lokala hållbara energi...

Samarbetspartner

logotyp-start